Bli medlem
Ansökningsformulär
Välkommen - Vi behöver dig som medlem för att kunna bli ett bättre nätverk och klara viktiga frågor som ett nytt kårhus vid skolan.

Årsavgiften är 250 kr för yrkesverksam, och 150 kr för pensionär. Studenter erlägger ej avgift.

Förbundets postgiro är 16 47 19 - 7, ange namn och adress vid inbetalning

* Obligatoriska uppgifter
^ Publiceras inte i matrikeln

Förnamn* Efternamn*
Nuvarande adress* Postnummer*
Postort*
Född* Fyra sista siffror*^
Födelseort Födelselän
Kursens avslutningsår* Övrig utbildning
Arbetsgivare Anställd år
Titel / Befattning Pensionerad år
Telefon arbete Telefon bostad
Mobiltelefon E-postadress
Meddelande: (Särskilda upplysningar)