Adressändring
Ändra adress mm
Här ändrar du adress och andra uppgifter som är underlag för matrikeln som produceras vartannat år - nästa gång 2015. Om du håller din uppgifter fortlöpande a-jour, blir det mindre arbete inför nästa matrikel och tidningen kommer till rätt adress.

* Obligatoriska uppgifter
^ Publiceras inte i matrikeln

Förnamn* Efternamn*
Nuvarande adress* Postnummer*
Postort*
Född* Fyra sista siffror*^
Födelseort Födelselän
Kursens avslutningsår* Övrig utbildning
Arbetsgivare Anställd år
Titel / Befattning Pensionerad år
Telefon arbete Telefon bostad
Mobiltelefon E-postadress
Meddelande: (Särskilda upplysningar)