Skogsmästar Dagarna

Levande tradition

Förbundet gjorde en exkursion till den nystartade Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

när höstterminen startade 1945. Medlemmarna bjöds in till den 18 augusti med exkursion vid den nya skolan och middag med samkväm på kvällen. Det var ett nytt initiativ och man

reserverade sig för att anslutningen skulle bli tillräcklig stor.

 

Samlingen blev lyckad och kan sägas vara begynnelsen på förbundets "återvändarfest"

i Skinnskatteberg. 1947 ordnades nästa exkursion och det hela fick så småningom fastare former med Skogsmästar Dagarna. Inslagen har varierat med exkursioner, föredrag mm. Kräftorna på kvällen har blivit en stående meny.

skolansdag1

Några av 30 års jubilarerna bildar kören "vi som inte kan sjunga" under ledning av Franz Bergstrand (Från Skogsmästar Dagarna 2001)

Idag

Styrelsen bestämde sig år 2000 för att ta tag i traditionerna och göra en nysatsning. Sedan dess har besöksantalet ökat kraftigt och har de senaste åren uppgått till mellan 100 - 200 gäster. Numera förlägger förbundet Skogsmästar Dagarna till september när det är många studenter på skolan. Vi är måna om att festen skall vara ett möte mellan skogsgenerationerna. Vi bjuder också in studenterna på de förberedande kurserna (Påbyggnadsutbildning Skog) i Jälla och Värnamo. Festen arrangeras i nära samarbete med studentkåren och skolan. Kräftsupén är ett populärt tillfälle för årskurser med jubileum att samlas vid. Kvällen inleds traditionsenligt på herrgårdstrappan. Supén med dans förläggs till Folkets Park vid sjön Övre Vättern.

 

Om Du vill ha adressetiketter till Din kurs för att förbereda en kursträff så får Du hos förbundet.

skolansdag2

50 års jubilarerna sjunger i sina traditionella västar

(Från Skogsmästar Dagarna 2002)

skolansdag3

Planerna på kårhus presenteras. Insamling startar.

(Från Skogsmästar Dagarna 2002)

 

Anmäl Dig

Under läs mer finns en möjlighet att anmäla sig. Program med priser läggs in ca tre månader före festen.

 

 

 

 

 


Historiska dokument