Skogsmästaren

Tidningen Skogsmästaren

Tidningen belyser frågor och nyheter kring utbildningen på SLU Skogsmästarskolan och förbundets verksamhet. Den innehåller även allmänna skogliga reportage. Medverkande är studenter, medlemmar och personal på skolan. Studenter erbjuds på det här sättet möjlighet till träning i skriftlig kommunikation med realistiska förutsättningar. Tidningen innehåller även material som historia, sociala inslag som kommande födelsedagar.Tidningen är organ för Svenska Skogsmästareförbundet och utkommer fyra gånger per år i en upplaga på ca 7 500 ex. Omfattningen är sexton sidor, den trycks i fyrfärg och innehåller annonser. Tidningen distribueras till alla skogsmästare och skogsingenjörer, studenter på SMS, Jälla och Värnamo naturbruksgymnasier. Den distribueras även till ett antal skogliga företag och andra intressenter. Tidningen är registrerad som periodisk skrift på PRV och har ISSN nr 1650-9439.

 

Annonsförsäljning

Annonsförsäljning sker via Lime AB i Klågerup. Med en annons i skogsmästaren når ni förutom skogsmästare och Skogsingenjörer ett flertal av de större skogsföretagen i Sverige. Detta innebär att ni når nästan alla skogstjänstemän i Sverige!

 

Historia

En av deltagarna på årsmötet 1950, Wollmar Söderholm, "framhöll önskvärdheten av ett förbundets medlemsblad, varigenom förbundsmedlemmarna kunde hållas au jour med aktuella händelser rörande förbundet." Sagt och gjort, 1951 påbörjades utgivningen av Skogsmästaren med Kjell Jonsson som redaktör i inledningen. Raden av redaktörer innehåller Anders Bragée, Robert Fresk, Margit Delin och Elisabeth Åkerman.  Första tidningen i faksimil

 

Förnyelse

Styrelsen beslöt 2001 att tidningen skulle förnyas. Samarbete inleddes med LIME - Lilliehöök International Magazines AB i Klågerup. Företaget producerar ett flertal tidningar och mässkataloger inom den gröna sektorn. Förbundet svarade för det redaktionella innehållet, LIME svarade för layout, redigering, upphandling av trycktjänster och annonsförsäljning. Resultatet har blev lyckat.

Under de senaste åren har tidningen producerats av JLD Company.

Styrelsen har nu ingått avtal med Lime AB i Klågerup som återigen kommer att få förtroendet att producera tidningen. Avtalet startar 1/1 2015 och innebär att Lime AB i kommer sköta såväl produktionen av tidningen som annonsförsäljning. Lime AB har lång erfarenhet och arbetar med många andra tidningar inom den agrara näringen varför det naturligt för Skogsmästareförbundet att samarbeta med Lime.

 

Ansvarig Utgivare

Carl Johan Olsson,   Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Redaktionsråd

Lotta Isacsson                  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Telefon: 0730-79 76 76

Anna-Stina Karlsson SMS   Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Carl Johan Olsson             Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Veine Wahlbeck                Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Kristin Gustafsson            Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Annonsförsäljning

Binh Tan                         Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Telefon: 040-40 86 80, 040-40 86 91

 

Förslag och idéer

Vi vill gärna ha förslag och idéer om innehåll i tidningen, hör av er till redaktionsråd eller ansvarig utgivare.