Skogsmästar Dagarna

Så gick det 1945, ur årsmöteprotokollet från den 10 mars 1946

Verksamhetsberättelsen redovisar att ett tjugotal besökare kom. "Trots ogynnsam väderlek, blev besöket vid Skinnskatteberg mycket lyckat och uppskattat. Efter ankomsten besågs skogsmästarskolan och dess rektor redogjorde för skolans verksamhet och uppgift. Härpå följde en promenad på skolans övningsområde, varpå dagen avslutades med gemensam middag på skolan. Skogsmästareförbundet har all anledning att uttala ett tack till skolans rektor och övriga lärare för allt visat intresse och beredvillighet att ordna exkursionen samt till elevkåren för ett trevligt mottagande av deltagarna."

 

Historiska dokument