Skogsmästar Dagarna

Fest på klassisk mark

Den 23 september genomfördes 2006 års skogsmästar dag med både tradition och gemyt. Riksspelmannen, skogsmästaren och 30 års jubilaren John-Erik Eggensblåste in festen med traditionella dalalåtar på ko/bockhorn. Sedan blev det ett mini-seminarium omhänsyn till vattendrag i den skogliga planeringen med doktorand Johan Törnblom. Supé i Blå salen på herrgården innehöll kräftor i förrätten och det blev mycket sång under middagen. En traditionell lokal för våra fester som vi i år kunde återvända till. Kurs-jubilarer från 1956 och 1966 års skogsmästarkurser m fl och inneliggande kurser fanns med bland gästerna.

 

Historiska dokument