Välkommen till Skogsmästareförbundet

Herrgården i SkinnskattebergVi är ett nätverk för utbildade och studerande vid skogsmästarskolan. Kamratföreningen grundades 1919. Vi vårdar våra traditioner och satsar på framtiden.

Nu arbetar vi för att få till en uppdaterad hemsida under https://skogsmastareforbundet.kanslietonline.se

Denna hemsida du befinner dig på kommer att avvecklas.